Miejsce wydarzenia

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

 

Nr telefonu w sprawach związanych z Koncertem: 665 606 661