Miejsce wydarzenia

 

Nr telefonu w sprawach związanych z Koncertem: 665 606 661