Arcybiskup Wiktor Skworc

Arcybiskup Wiktor Skworc


„Dziękuję tym, którzy grają i śpiewają dla rodziny! Rodzina oparta na wierze w Boga i na poszanowaniu ludzkiej godności, zawiera w sobie zalążki wszystkich relacji określających właściwy kształt ludzkiego życia: w rodzinie przychodzimy na świat, odkrywamy wartości, uczymy się podejmowania decyzji, gościnności, otwartości na innych oraz gotowości do otaczania opieką nowego życia.”